Etape, activitati si livrabile asociate

Etapa I (2017) - Proiectarea si optimizarea elastomerului dielectric si a electrodului

S

Activitati

A1.1. Optimizarea structurii si compozitiei materialului dielectric
A1.2. Prepararea de materiale de umplutura
A1.3. Optimizarea procesului de formare si reticulare a filmului dielectric si a geometriei acestuia
A1.4. Evaluarea comportarii mecanice si dielectrice a filmelor dielectrice preparate
A1.5. Optimizarea structurii si compozitiei electrodului
A1.6. Caracterizarea electrozilor sub forma de filme de sine statatoare
A1.7. Optimizarea procesului de depunere a electrodului pe dielectric
A1.8. Evaluarea comportarii mecanice si electrice a ansamblului dielectric-electrod
A1.9. Diseminarea rezultatelor stiintifice: participare la manifestari stiintifice, redactare si publicare de lucrari stiintifice

Expected results

- Cel putin patru polimeri siloxanici de mase moleculare prestabilite realizat!
- Cel putin doi polisiloxani modificati cu grupe polare realizat!
- Cel putin un material de umplutura, si anume nanotuburi de TiO2 realizat (3 fileri)!
- Filme dielectrice de diferite marimi realizat!
- Fisa cu specificatii tehnice pentru filme dielectrice realizat (10 fise)!
- Filme de electrod realizat !
- Fisa cu specificatii tehnice pentru filme de electrod realizat !
- Elemente pentru unitati de conversie a energiei realizat!
- Fisa cu specificatii tehnice pentru elemente de conversie a energiei realizat (4 fise)!
- Doua articole stiintifice trimise la publicat realizat (5 articole cu factor de impact cumulat de 22.895 si scor de influenta 4.786)!

Etapa II (2018) - Validarea in laborator a demonstratorului experimental de laborator

Activitati

A2.1. Stabilirea configuratiei si punerea in functiune a instalatiei pentru depunerea succesiva de filme de elastomeri dielectrici si electrozi complianti si demonstrare
A2.2. Up-gradarea si realizarea configuratiei necesare a instalatiei de evaluare a capacitatii de conversie de energie a unitatilor obtinute
A2.3. Demonstrarea functionalitatii metodei/procedurii
A2.4. Diseminarea rezultatelor stiintifice: Participare la manifestari stiintifice, redactare si publicare de lucrari stiintifice

Rezultate asteptate

- Instalaţie de laborator pentru producerea de elemente pentru unităţi de conversie a energiei realizat, demonstrat, brevetat!

Italian Trulli
Cele patru etape „cheie” în funcţionarea instalaţiei pentru depunerea succesivă de filme de elastomeri dielectrici şi electrozi complianţi

Instalaţia permite obţinerea în scurt timp de stive de dielectric-electrod care pot atinge diametre de 22 cm şi înălţimea de 10 cm. Numărul de straturi depinde de grosimea filmelor. Timpul de depunere şi reticulare a unui film dielectric este de 1,21 min, în timp ce un film de electrod se depune şi reticulează în timp de 1,6 minute. Reticularea ambelor tipuri de filme se realizează printr-o reacţie fotochimica, de tip click. Instalaţia şi procedeul pentru obţinerea generatoarelor polimerice stratificate stau la baza unei cereri de brevet înregistrată la OSIM.
descarca prezentarea video

- Echipament de laborator configurat pentru teste de recoltare a energiei – realizat, demonstrat!

Italian Trulli

Echipamentul permite evaluarea cu acurateţe a performanţelor în recoltarea de energie a elementelor de conversie elaborate în cadrul proiectului. Rezultatele evaluării pe un capacitor cu diametrul de 120 mm şi grosime 200 μm, cu electrozi co-axiali de 60 mm cu unul, două şi trei straturi, au indicat, la o alungire de 200% şi o tensiune de intrare de 100 V, o tensiune de ieşire de 4, 6 şi respectiv 10 ori mai mare, energia recoltată fiind de 0.07, 0.2 şi respectiv 1 mJ cu o densitate de energie de 1,1 kJ/m3.
descarca video

- Un articol ştiinţific trimis la publicat realizat (2 articole publicate, dintre care unul ISI cu factor de impact 4.36 si scor relativ de influenta 2.065; 2 cereri de brevet OSIM)!