Titlu: Unitati de conversie pe baza de siliconi obtinuite prin "chimie verde"
Acronim: GreENergy
Contractor: Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni"
Tip proiect: experimental demonstrativ, PN-III-P2-2.1-PED
Numar contract: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0188/CNCS/CCCDI-UEFISCDI (Grant 68PED/2017)
Perioada de implementare: 1.01.2017-30.06.2018
Buget: 600 000 lei
Director de proiect: Dr. Maria Cazacu

Scopul proiectului

Scopul proiectului este de a dezvolta, printr-o abordare relativ "verde", o tehnologie de laborator pentru obtinerea de elemente active capabile sa transforme eficient energia mecanica in energie electrica. Acestea se bazeaza pe filme de elastomeri dielectrici (DE), acoperite pe ambele parti cu electrozi complianti, care formeaza un un capacitor sau un generator - DEG.

Italian Trulli

Proiectul raspunde la una din marile provocari cu care se confrunta societatea privind sursele de energie eficiente, curate si sigure. Elastomerii dielectrici (ED) s-au evidentiat ca materiale promitatoare pentru conversia de energie oferind numeroase avantaje fata de alte tehnologii prin eficienta ridicata in generarea de energie (alungire si densitate de energie ridicata) si proprietati de material mai bune (cost scazut, complianta ridicata, durabilitate si toleranta la mediul inconjurator).
Proiectul va furniza o tehnologie de laborator capabila sa produca elemente de recoltare de energie ajustabile in functie de cerinte, formate din straturi flexibile alternante de dielectric/electrod bazate pe diferite combinatii de siliconi.

Obiective

Obiectivul general al proiectului a constat în valorificarea experienţei şi abilităţilor unei echipe de cercetare, acumulate şi dezvoltate din studii de cercetare fundamentală în cadrul unor proiecte de cercetare anterioare într-un domeniu încă imatur, în curs de dezvoltare, acela al elastomerilor dielectrici, pentru trecerea la un nivel superior de maturitate tehnologică şi creşterea capacităţii instituţiei de cercetare de a genera soluţii validate în laborator pentru produse/tehnologii gata să fie propuse întreprinderilor.

Obiective specifice:
OS1. Proiectarea și formularea elastomerului dielectric optim şi a electrozilor pentru unităţile de conversie a energiei;
OS2. Reproducerea demonstratorului experimental de laborator constând din ansambluri electrod-dielectric înalt compliante (simple sau stive);
OS3. Validarea demonstratorului experimental constând într-o tehnologie de laborator pentru asamblarea dielectricilor şi a electrozilor optimizaţi într-un produs gata de utilizare ca elemente active în dispozitivele de recoltare a energiei din surse regenerabile sigure și curate;
OS4. Creşterea vizibilităţii echipei şi instituţiei prin publicarea articolelor în reviste cu impact înalt pe baza rezultatelor fundamentale, în timp ce cele cu aplicabilitate potenţială să stea la baza unei cereri de brevet de invenţie;
OS5. Conştientizarea resurselor umane asupra orientării actuale a cercetării în comunitatea europeană către inovare.